Erster Schuss fünfzig Frau Dokument Makiko Tsurukawa